Dětský den v Kostelíku

17.05.2012 20:00

v sobotu 2. června 2012, začátek ve 13:00 hodin

- pohádkové odpoledne – děti jsou zvány v maskách pohádkových postaviček (vyhodnocení nejlepších masek, hudební a výtvarná soutěž)
- další soutěže o zajímavé ceny
- celé odpoledne DJ MATY a MÁCHAL
- vystoupení skupiny historického šermu
- hasiči se představují ve spolupráci se záchrannou službou (ukázka práce profesionálních a dobrovolných hasičů)
- zazpíváme a zahrajeme si u ohně, opékání buřtíků
 
Občerstvení po celý den zajištěno !!!

plakat.doc 3.pdf (230,5 kB)