Hasičské bilancování v Kostelíku

02.02.2011 19:45

 

Hasičské bilancování v Kostelíku

V pátek 28.1.2011 večer se naplnila hasičská zbrojnice 36 účastníky valné hromady, aby společně vyhodnotili úsilí hasičských dobrovolníků našeho znovuustaveného spolku.

Mezi sebou jsme s potěšením přivítali milé hosty, kterými byli - starosta Městyse Slabce p. Vlastimil Štiller, za okresní sdružení hasičů p. Josef Kessler, starosta okrsku SDH p. Martin Smejkal, velitel okrsku p. Karel Mužík, zástupce městyse a SDH Zvíkovec, zástupce SDH Kaznějov a kolegy z hasičských sborů Hracholusky, Hřebečníky, Modřejovice, Svinařov a další naše přátele.

O tom, že bylo co hodnotit, svědčí hlavní zpráva o činnosti. V jejím obsahu nechybí aktivity směrované od počátku roku na zlepšování životního prostředí v obci, např. pravidelný úklid veřejných prostranství, oprava přístupové cesty k požární nádrži, nebo akce zaměřené na ochranu přírody, dále účast na likvidaci lesního požáru u Slabec, vybudování víceúčelového přístřešku s mapou CHKO Křivoklátsko, aktivní podíl na hasičských cvičení v rámci okrsku a okresního sdružení hasičů. V průběhu roku zorganizování několika kulturních akcí, např. pálení čarodejnic, václavské posezení, předvánoční akce - rozsvícení vánočního stromku a na závěr roku turistický výlet zakončený zábavným posezením.

Program pokračoval přijetím tří členů do našeho sboru, jsou jimi Lucie a Jan Korfovi z Kostelíka a Karel Vinický z Modřejovic.

Čestné uznání za 40 let činnosti ve sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska převzal z rukou zástupce OSH Rakovník Václav Kraus st., Václav Opatrný a Václav Topinka.

Zajímavou částí programu byla také diskuze, kde nám všichni přítomní vyslovili uznání za dosavadní výsledky, kterých jsme dosáhli po rozdělení společného SDH Modřejovice-Kostelík. Diskuzní tečku tradičně učinil V.Kraus st. svým upřimným vyznáním a výstižnými postřehy z posledního dění v nejbližším hasičském okolí.

 V závěrečném slově poděkoval starosta SDH Aleš Opatrný našim hasičkám a hasičům za jejich přístup a podíl při plnění úkolů v uplynulém období. Dále poděkoval starostovi Městyse Slabce p. Štillerovi a p. Kesslerovi z OSH za vstřícné jednání a všestrannou pomoc, nepřítomnému bývalému starostoviI Ing. Celbovi, p.Légrovi, p.Burianovi a J.Korfovi st. za účinnou pomoc v r.2010 a také všem ostatním hostům a občanům za jejich zájem, podporu a spolupráci.

Výroční rokování jsme vyplnili občerstvením a zábavným posezením s hudbou, kterou nás bavil náš starý známý harmonikář St. Sobota z Rakovníka. Hrál pro potěšení všech s nevídanou vytrvalostí od pátku do soboty. Se zpěvem mu neúnavně pomáhal V.Kraus st., ale k příjemné atmosféře přispěli všichni svou dobrou náladou.

Věříme, že nás vzájemná soudržnost a pohoda bude provázet i na dalších hasičských akcích v r.2011, na které se všichni těšíme.

 

 

Více na: sdh-kostelik.webnode.cz/news/vyrocni-valna-hromada-sdh-kostelik-28-1-2011

 a

hasicikostelik.rajce.idnes.cz/Vyrocni_valna_hromada_SDH_Kostelik,_28.1.2011_-_fotogalerie