Informace o nás

Jsme spolek dobrovolných hasičů obce Kostelík, ležící v malebné krajině na Rakovnicku blízko řeky Berounky, působící na úseku požární ochrany a mezi naše hlavní úkoly patří ochrana životů a majetku, přírody, dále preventivní činnost a rozvíjení kulturních tradic v obci.  Působíme jako záloha zásahových jednotek, např. SDH Zvíkovec a SDH Slabce, fungujeme jako technická pomoc doplňování vody do cisteren nebo řízení provozu např. při dopravní nehodě.

 

 

Hasičský sbor v Kostelíku má dlouholetou tradici, která sahá do doby první republiky o čemž svědčí historické písemnosti a fotografie, viz: hasicikostelik.rajce.idnes.cz/Neco_z_historie a hasicikostelik.rajce.idnes.cz/Historie_obce. V 70 letech 20. století byl hasičský sbor v Kostelíku připojen k hasičkému sboru v Modřejovicích ve kterém členská základna z Kostelíka působila až do 30.7.2010. kdy se uskutečnila znovuustavující schůze (valná hromada) a došlo tak k oživení tradice a vzniku Sboru dobrovolných hasičů Kostelík. Schůze se zúčastnili místní občané Kostelíka a představitelé okresního sdružení hasičů v Rakovníku, dále pak úřadu Městyse Slabce a Městyse Zvíkovce současně se zástupci hasičů ze Slabec a Zvíkovce.