V sobotu 26.3. se zúčastníme Prověřovacího cvičení jednotky požární ochrany

23.03.2011 20:10

 

Na vědomí: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje - PS Rakovník

por. Ing. Karel Jelínek

Policie České republiky OŘ Rakovník

Městská policie Rakovník

Obec Lužná

- starosta obce

Lesy ČR

OSH Rakovník

 

Prověřovací cvičení jednotky požární ochrany

 

 

Vyhledávání osob v neznámém terénu

 

– OSOBA 2011

 

 

 

26. březen 2011

 

 

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lužná, kat. JPO II.

 

 

 

 

 

Zpracoval: Zbyněk Pochman Lužná 7. březen 2011

 

Mob. tel. 773985778

 

 

 

 

Cíl cvičení:

 

a)prověřit činnost družstva při zásahu na vyhledávání osob v neznámém terénu, prověření organizačních schopností a velitelských schopností velitelů družstev – plošný průzkum, štáb velitele zásahu, schopnosti strojníků v ovládání požární techniky,schopnosti členů družstev s technickými prostředky osvětlení místa, prověřit dostupnost a schopnost týlových prací pro zasahující hasiče.

b)prověření znalostí a schopností nově zařazených členů jednotky PO

c)prověření obsluhy a použití ručních RDST Motorola GM a spojové služby s KOIS HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně

d) ověření znalostí a poskytnutí první předlékařské pomoci na místě mimořádné události

 

Téma cvičení:

 

1/ vyhledávání osob v neznámém terénu za nasazení JSDHO a dalších složek

2/ zřízení štábu velení a týlového zabezpečení

 

Místo: Rakovník , Šamotka, lesní porost Lužná směr Lišany

Termín:.26.3.2011 od 18.30 hod.

 

Velitel zásahu,vedoucí cvičení

 

Velitel zásahu JSDH Lužná : Jiří Pucholt

Vedoucí cvičení: Zbyněk Pochman

 

Způsob provedení cvičení

 

Cvičení bude provedeno za použití všech ochranných prostředků určených k zásahu podle typu události.

 

Námět cvičení

 

V lesním a polní porostu oblasti Lužná – Hlavačov se v průběhu odpoledních hodin dne 26.3.2011 ztratili dvě osoby, pro členitost terénu vyžádáno nasazení JPO okresu Rakovník, na místě rozhodnutím VZ vytvořen štáb a plocha prohledána plošným průzkumem. Na místě zajištěno pro dlouhodobý zásah týlové zabezpečení pro zasahující hasiče. Osoby v neznámém terénu vyhledány, poskytnuta předlékářská první pomoc, předány ZZS.

 

 

 

Síly a prostředky

 

 

Cvičení se zúčastní družstva přihlášených jednotek PO okresu Rakovník, vybavení dopravní technika typu DA, CAS,AS a spojové prostředky, osvětlovací technika.

 

 

Materiálové zabezpečení

 

Výzbroj a výstroj všech zúčastněných hasičů na cvičení:

-kompletní zásahový oděv Fireman, Zahas, zásahové rukavice a obuv, zásahová přilba

-osvětlovací prostředky

-prostředky spojové služby

Všechny potřebné technické prostředky na místo přiveze technika jednotek PO.

 

 

Časový harmonogram činnosti

 

I. část prověřovacího cvičení

18.30 hod. oznámení cvičení na KOPIS HZS Střed. Kraje – vedoucím cvičení

18.35 hod. aktivace jednotek přes multifunkční modul Kanga+ KOIS HZS Střed.kraje

18.50 hod. srocení družstev na základně Lužná

19.00 hod. na místě události, plošný průzkum, nasazení štábu

19.15 hod. zajištění týlu pro zasahující

21.00 hod. ukončení cvičení, vyhodnocení

21.50 hod. uložení prostředků do techniky, odjezd, nahlášení na KOIS HZS Střed. kraje ukončení cvičení

 

Spojení v průběhu cvičení

 

Během cvičení jednotky SDH Lužná bude ke spojení s KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně používat vozidlovou RDST ( PRA 781), mezi hasiči zásahový kanál ,,K‘‘ a ruční RDST.

Vedoucí cvičení – ruční RDST – vol. Znak PRA-786

Bezpečnost práce

 

Bezpečnost práce bude dodržována po celou dobu cvičení budou užívány všechny osobní ochranné pomůcky hasiče a osobní výzbroj, před zahájením cvičení budou všichni hasiči poučeny o dodržování BOZP vedoucím cvičení. Bude dbána zvýšená bezpečnost při pohybu zasahujících v neznámém terénu na místě události, tak i k samotné jízdě k zásahu a zpět na vlastní stanice s ohledem na bezpečnost sil. provozu a stavu sil. komunikací. Poučení strojní služby provede velitel družstva na vlastní stanici se strojní službou a odpovědným řidičem.

.

 P5110987.JPG (67,2 kB)